sizililiang

师资力量
校外导师
当前位置:首页 > 本科教育 > 师资力量 > 校外导师 > 
城市建设学院

黎明

何武军

李景斌

 罗荣祥

杨帆
 
刘剑

魏鹏

胡达维

刘文峰

赖恒友

王胡军

付刚
     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   
         

 

 

 
 
 
         

 

 

 
 
 


说明:每个教师可以链接详情。
版权所有:江西师范大学城市建设学院 All Rights Reserved 电话:0791-88120430
E-mail: chengjian@jxnu.edu.cn 地址:瑶湖校区江西省南昌市紫阳大道99号城市建设学院 邮政编码:330022